За нас

Ние нудиме услуги повеќе од 10 години

Команијата “Биспаг противпожарна техника” ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита. Нашиот успех и способност да опстоиме долг период на пазарот го темелиме на постојана грижа за квалитетот на работењето, усовршување и професионалност како и довербата која ја имаме од нашите долгогодишни соработници. Екипирани сме со овластен и квалификуван кадар за заштита од пожари, како и високо квалификуван кадар за изработка на елаборати, проектна документација, надзор и сл.

Нашата фирма поседува ISO стандарди и тоа: ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Заштита

и превенција од пожар

Продажба

на сите типови на противпожарни апарати

Сервис

и одржување на противпожарна опрема

Визија

Работа исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност.Работа исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност.

Мисија

Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.

Законски нормативи

Сертификати

Нашиот Тим

1-01

Генерален директор

2-01

Менџер

4-01

Финансии

3-01

Сервис

6-01

Проектирање

и консалтинг

5-01

Инспекциски надзор

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum