Заштита

и превенција од пожар

Продажба

на сите типови на противпожарни апарати

Сервис

и одржување на противпожарна опрема

Image

За Нас

 Команијата "Биспаг противпожарна техника" ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита. Нашиот успех и способност да опстоиме долг период на пазарот го темелиме на постојана грижа за квалитетот на работењето, усовршување и професионалност како и довербата која ја имаме од нашите долгогодишни соработници. Екипирани сме со овластен и квалификуван кадар за заштита од пожари, како и високо квалификуван кадар за изработка на елаборати, проектна документација, надзор и сл.

Довербата ние да се грижиме за целокупната противпожарна заштита ни ја доверија:

fershped
Image
makpetrol
procredit
replek
sport-life
tav
tinex
titan
vanhool
vig
zan mitrev
zegin
okta
kitgo
Johnson Matthey
Eurofarm
vitaminka
Viva Fresh Store
Zito marketi
Reptil marketi
Skovin winery
Restoran Pelister
Montenegro

Правно регулирање

  • Изготвување на Правилник за заштита од пожари;
  • План за заштита од пожари;
  • Правилник за заштита од пожари при работа со лесно запалливи гасови;
  • План за евакуација.
pravno reguliranje
vaz
Fire bg
Gielle
Teletek
Emme