Хидрантски ормари

Еднокрилен ормар

Еднокрилен ормар (HO-NH) за надземен хидрант

Двокрилен ормар

Двокрилен ормар (HO-P) за гасење со пенило

Двокрилен ормар ХОВ

Двокрилен ормар (HO-V) за подземен хидрант

За нас

 Команијата ‘’Биспаг противпожарна техника‘’ ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита.

Локација

Ул. Македонска Косовска Бригада б.б., Скопје

02/2 611 286

info@bispag.mk