Адресибилни ПП системи

Teletek Senso IRIS

ИРИС е адресибилен противпожарен панел со максимална покриеност на 96 зони и поврзување на 1 до 4 јамки.

Bentel FC510 и FC520

Bentel FireClass500 противпожарни панели нуди голема серија уреди кои ги исполнуваат EN54 стандардите

Unipos FS Панели

Unipos  FS-6000 противпожарниот систем е наменет за рано откривање на пожар.

За нас

 Команијата ‘’Биспаг противпожарна техника‘’ ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита.

Локација

Ул. Македонска Косовска Бригада б.б., Скопје

02/2 611 286

info@bispag.mk