Конвенционални ПП системи

Teletek MAG 2

MAG-2  е конвенционален противпожарен панел со 2 фиксни зони со сертифициран...

Teletek MAG 4

MAG-4  е конвенционален противпожарен панел со 4 фиксни зони...

Teletek MAG 8

MAG-8  е конвенционален противпожарен панел со 8 фиксни зони...

Teletek MAG 8+

MAG-8+  е конвенционален противпожарен панел со 8 фиксни зони, кои што може да се прошират до 16

UNIPOS FS

Противпожарни конвенционални панели од серијата  FS4000 со 2/4/6 и 8 противпожарни зони.

KFP-CF

Противпожарни конвенционални панели од серијата KFP-CF со 2/4 и 8 противпожарни зони.

Bentel “FireClass J400”

Бентел конвенционалните системи се изработени според EN54 и EN12094-1 стандардите

За нас

 Команијата ‘’Биспаг противпожарна техника‘’ ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита.

Локација

Ул. Македонска Косовска Бригада б.б., Скопје

02/2 611 286

info@bispag.mk