Системи за автоматско гаснење на пожари

Аеросол генератори

Аеросол генератори – универзално средство за гаснење на пожари

Гаснење на пожар со – СО2

СО2 системите за гаснење на пожари се користат за заштита на објекти

FM-200

Системите за гаснење на пожар со FM200 се користат за заштита на објекти

Inergen

Системите за автоматско гаснење на пожар со Inergen

Кујнски системи за гаснење на пожар

Кујнските системи за заштита од пожари се проектираат за заштита

Микро системи - Firetrace

Микро системите за гаснење на пожари (Firetrace) претставуваат самоактивирачки системи

NOVEC 1230

Фирмата "Биспаг дооел" Ви нуди гасни противпожарни системи од новата генерација - Novec™ 1230

Системи за гаснење на пожар со пена

Пената се користи за гаснење  на запаливи течности и запаливи материјали.

За нас

 Команијата ‘’Биспаг противпожарна техника‘’ ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита.

Локација

Ул. Македонска Косовска Бригада б.б., Скопје

02/2 611 286

info@bispag.mk