Казино Фламинго - Гевгелија

Казино Фламинго - Гевгелија

  • Систем за гасење
  • Аеросоли Co2/FM200 електросоли
  • FM200 сервер соба 2боци(140 лит.)

Датум

12 Април 2018

Тагови

Office