Автоматски систем под стален притисок за гасење на пожар со СУВ ПРАВ АБЦ

Автоматски систем под стален притисок за гасење на пожар со СУВ ПРАВ АБЦ

Автоматски систем под стален притисок за гасење на пожар со СУВ ПРАВ АБЦ 40%, 90% FIRESHARP (инокс-хром или RAL 3000),

со алуминска или челична инсталација со автоматско и рачно активирање.

*се користи за гасење на  градежна механизација, багери, дампери, рово копачи, автобуси за транспорт на патници, цистерни за превоз на деривати, лесно запаливи и експлозивни материи, автомобили, борбени возила, бродови и сл.

Напомена: системот работи автоматски 24/7 без било каква придружна електроника.

Располагаме со модели од 2кг до 12кг

mk_MK