Автоматски систем под стален притисок за гасење на пожар со NOVEC1230 FIRESHARP (инокс-хром)

Автоматски систем под стален притисок за гасење на пожар со NOVEC1230 FIRESHARP (инокс-хром)

Автоматски систем под стален притисок за гасење на пожар со NOVEC1230 FIRESHARP (инокс-хром)

*се користи за гасење на ЕЛ. ГРТ табли, мали и големи електро табли (ормари), сервери, рак ормари, компјутерска опрема, автобуси, автомобили, кујни, и друго.

Напомена: системот работи автоматски 24/7 без било каква придружна електроника.

Располагаме со модели од 2кг до 12кг

mk_MK