Надземен двокрилен хидрантски ормар со пена (ХОП)

Надземен двокрилен хидрантски ормар со пена (ХОП)

Хидрантски ормар за гаснење со пена (ХОП), димензии на ормарот 1080х1080х256mm
Содржина на ормарот:
-ормар со брава ком.1
-црево Ф52 15мет (10/15)бар. ком 2.
-млазница Ф52 обична ком 1.
-млазница Ф52 со регулатор ком 1.
-клуч Ц ком 1.
-клуч АБЦ ком 1.
-меѓумешалка 200лит/мин со пвц црево ком 1.
-млазница за пена ком 1.
-пенило 6% во пвц туба од 2*20кг кг40.
Производител: Биспаг Противпожарна Техника

mk_MK