Противпожарен апарат тип FM200 / NOVEC 1230

Противпожарен апарат тип FM200 / NOVEC 1230Product Specifications


Capacity 2kg 6kg 9kg 50kg 100kg
Out-dia.(mm) 110 160 180 320 400
Cylinder length (mm) 317 422 489 875 1100
Volume(L) 2.5 7.5 11.25 59 124
Full weight(kg) 2.5 9.8 13 80 140
Temperature range -20/+60 -20/+60 -20/+60 -20/+60 -20/+60
Working Pressure(bar) 14-16 14-16 14-16 14-16 14/16
Testing pressure(bar) 27-30 27-30 27-30 27-30 27-30
Fire class(abc-40) % ??? ??? ??? ??? ???


Противпожарен апарат тип FM200/NOVEC 1230
(наполнет со HFC227ea)
*се користи за гасење групација на пожари А, Б, Ц, Е, Ф, тврди, течни, гасовити, електрика , електроника, кујнски пожари.
Најдобро ги гаси сите групации на пожари, се користи највеќе во: електро сали, електро соби, сервер соби, електроника и слично.
Сертификат: CE
EN 3-7 + A1:2008

mk_MK