Противпожарни електрични панели со различна димензија и моќност за

Противпожарни електрични панели со различна димензија и моќност за

Противпожарни електрични панели со различна димензија и моќност за:

 

  • хидрантски инсталации
  • спринклер станици
  • техничка вода

 

 

 

 

EN, CE                                              

mk_MK