Спринклер пумпна станица

Спринклер пумпна станица

Транспорт, испорака и монтажа на автоматски противпожарен систем врз база на гаснење со  ВОДА/ВОДА-ПЕНА (спринклер).

*се користи за гасење: маркети, супермаркети, молови, трговски центри, згради за домување, подземни гаражи, магацини, складишта, магацини за лесно запаливи материи, бензиски станици, рафинерии, плински станици, складови за деривати и сл.

Производител: STANDART         

mk_MK