Alfamax I-1000-3

Alfamax I-1000-3

Alfamax I-1000-3

Адресибилен противпожарен систем со 3 Лупа (јамки); Двојна јамка, Капацитет 381 адреси, 64 Зони, ЛЕД индикациски копчиња, софтвер базиран на Windows оперативен систем. Стандардни релејни излези, нуди можност за опционално приклучување  на термален принтер. Има можност и за поврзување на адресибилни гас детектори (TNG, LNG & CO) од гамата на Alfamax.

mk_MK