Alfamax I-1005

Alfamax I-1005

Alfamax I-1005

Адресибилен мануелен рачен јавувач.

8 битен алгоритамски процесор, нескршливо ресетирачко стакло. ЛЕД индикација за активиран уред.

mk_MK