Alfamax I-1077

Alfamax I-1077

Alfamax I-1077

Адресибилен гас детектор за детекција на природен гас “LNG“. Засебно напојување 12/24V DC, алармен сигнал, ЛЕД индикација, вграден бузер за звучна дојава и еден релеен излез.

mk_MK