Unipos IFS7002-2

Unipos IFS7002-2

Unipos IFS7002-2

Интерактивен адресибилен панел со 2 лупа (јамки), поддржува 250 адреси и можност за гранки, графички LCD дисплеј со екран на допир, 250 зони, 2 контролни излези, меморија до 1023 настани, CAN и

RS232 интерфејс, LED индикација за дадени зони, автоматско адресирање на уредите.

mk_MK